Aantal tweelinggeboorten in 25 jaar verdubbeld

In 2003 zijn 3,6 duizend tweelingen geboren. Halverwege de jaren zeventig was dit aantal half zo groot. De stijging van het aantal tweelinggeboorten is mede een gevolg van het toepassen van moderne medische technieken zoals in-vitrofertilisatie (IVF) om vrouwen met vruchtbaarheidsproblemen te helpen met het krijgen van een kind.

Aantal tweelinggeboorten naar geslacht

Aantal tweelinggeboorten naar geslacht

Tweelingen

Sinds halverwege de jaren zeventig stijgt het aantal tweelinggeboorten. Werden in 1976 zo’n 1,8 duizend tweelingen geboren, in 2003 was dat aantal verdubbeld tot 3,6 duizend. Midden jaren zeventig werd bij één op de 103 bevallingen een tweeling geboren, in 2003 was dat bij één op de 55 bevallingen.

Een- en twee-eiige tweelinggeboorten

Een- en twee-eiige tweelinggeboorten

Meer twee-eiige tweelingen

Het aandeel tweelingen dat uit een jongen en een meisje bestaat is sinds het begin van de jaren tachtig toegenomen. Het aandeel twee-eiige tweelingen is ook toegenomen.

Bijna zes op de duizend bevallingen betreft een eeneiige tweeling. Dit aandeel is de afgelopen decennia weinig veranderd. Het aandeel twee-eiige tweelingen is sinds het midden van de jaren zeventig meer dan verdubbeld tot bijna 13 op de duizend bevallingen. De toename van het totaal aantal tweelingen bestaat dan ook vooral uit twee-eiige tweelingen.

Drie-, vier- of vijflinggeboorten

Drie-, vier- of vijflinggeboorten

Minder kans op een drie-, vier- of vijfling

Het aantal drie-, vier- of vijflingen is zeer klein. In de jaren vijftig, zestig en zeventig werden jaarlijks gemiddeld 25 drie-, vier- of vijflingen geboren, één procent van het totale aantal meerlinggeboorten. Dit aandeel nam toe tot ruim 4 procent in 1991. Deze toename was ook een gevolg van de toepassing van IVF. In deze periode werden nog vier tot vijf bevruchte eicellen in de baarmoeder teruggeplaatst.

Begin jaren negentig is het aantal bevruchte eicellen dat bij IVF in de baarmoeder wordt teruggezet beperkt tot twee of drie. Hierdoor daalde het aandeel drie-, vier- of vijflingen. Momenteel worden vrijwel nooit meer dan twee eicellen teruggeplaatst.

Ron Tas

Bron: StatLine