Opnieuw lager handelsoverschot met Duitsland

In 2003 is het overschot op de handelsbalans met onze belangrijkste handelspartner Duitsland opnieuw gedaald tot minder dan 16 miljard euro. In 2002 daalde dit overschot reeds met 4,9 miljard euro. In 2000 was dit overschot nog ruim 21 miljard euro.

In diezelfde periode is het handelsoverschot op de totale handelsbalans juist sterk gestegen, van bijna 16 miljard euro tot 28 miljard euro.

Handelssaldo, totaal en Duitsland

Handelssaldo, totaal en Duitsland

Uitvoer nagenoeg gelijk

Nederland exporteerde in 2003 voor 56,6 miljard euro aan goederen naar Duitsland. Dit is ongeveer evenveel als een jaar eerder. Ook het aandeel van Duitsland in de totale Nederlandse uitvoer is met ruim 24 procent op hetzelfde niveau gebleven als in 2002. In 1996 was dit aandeel nog ruim 28 procent. Sindsdien is het Duitse aandeel in de exportwaarde ieder jaar iets gedaald. Deze trendmatige daling heeft zich in 2003 dus niet voortgezet.

Invoer licht gestegen

De invoer uit Duitsland is het afgelopen jaar met 2 procent toegenomen tot 40,8 miljard euro. Er zijn vooral meer medicijnen en farmaceutische producten geïmporteerd. Het aandeel van Duitsland in de totale Nederlandse import is in 2003 met 0,6 procentpunt gestegen tot 20 procent.

Auto’s en computers

De computer is het belangrijkste exportproduct naar Duitsland. Overigens is er in de topvijf van belangrijkste exportproducten in vergelijking met 2002 niets veranderd.

Op het lijstje met de vijf belangrijkste importproducten uit Duitsland staat de auto nog steeds aan kop.

Invoer belangrijkste producten uit Duitsland

Invoer belangrijkste producten uit Duitsland

Duitsland belangrijkste handelspartner

Duitsland is en blijft de belangrijkste handelspartner van Nederland, op ruime afstand gevolgd door België. Het belang van Duitsland is even groot als dat van België en het Verenigd Koninkrijk samen.

Uitvoer naar de belangrijkste handelspartners

Uitvoer naar de belangrijkste handelspartners

Handel met Europese Unie licht gedaald

De handel met de landen van de EU is in 2003 licht afgenomen. De invoer nam met 1 procent af tot bijna 116 miljard euro en de uitvoer daalde met bijna 0,5 procent tot ruim 175 miljard euro. Het aandeel van de EU in de totale Nederlandse goederenhandel bleef met 57 procent voor de invoer en 75 procent voor de uitvoer nagenoeg onveranderd ten opzichte van 2002.

Wiel Packbier

Bron: StatLine