Nieuwe generatie beeld- en geluidsapparatuur in trek

Steeds meer huishoudens schaffen de nieuwe generatie audio-visuele apparaten aan. Het bezit van mp3-spelers, dvd-spelers, cd-branders en breedbeeldtelevisies neemt sterk toe. De meeste huishoudens hebben inmiddels een personal computer.

Bezit mp3- en dvd-speler verdubbeld

In 2002 kwam in 7 procent van alle huishoudens een mp3-speler voor, tegen 3 procent een jaar eerder. Ook het bezit van een dvd-speler verdubbelde bijna in een jaar tijd. In 2002 had 24 procent van alle huishoudens een dvd-speler, een jaar eerder was dat nog 13 procent. Het aandeel met een cd-brander steeg van 21 naar 31 procent.

Breedbeeld-tv in een op de vijf huishoudens

De opmars van de breedbeeldtelevisie zet door. Bijna een op de vijf huishoudens had in 2002 een dergelijk toestel, in 2001 was dit nog een op de zeven. Het bezit van de personal computer groeide van 65 naar 69 procent. De cd-speler en videorecorder zijn al een aantal jaren gemeengoed. In 2002 waren ze in respectievelijk 91 en 81 procent van de Nederlandse huishoudens aanwezig.

Bezit van enkele beeld- en geluidsapparaten

Bezit van enkele beeld- en geluidsapparaten

Jongeren lopen vaak voorop

Vooral jongeren schaffen de nieuwe generatie beeld- en geluidsdragers aan. In 2002 had ruim eenvijfde van de jonge huishoudens - in de leeftijdcategorie 16 tot 25 jaar - een mp3-speler. Dit is drie keer zo veel als onder alle huishoudens. Dvd-speler en cd-brander kwamen bij twee van de vijf voor. In een jaar tijd nam het bezit van de mp3-speler, dvd-speler en cd-brander onder 16 tot 25-jarigen zeer sterk toe.

Bezit van enkele beeld- en geluidsapparaten naar leeftijdscatgorie huishouden, 2002

Bezit van enkele beeld- en geluidsapparaten naar leeftijdscatgorie huishouden, 2002

Weinig interesse bij ouderen

Onder ouderen komt het bezit van moderne beeld- en geluidsapparatuur minder voor. Ouderen die deze apparaten niet hebben, tonen er weinig belangstelling voor. Zo wil maar 7 procent van de 65-plussers zonder breedbeeldtelevisie een dergelijk toestel hebben. Onder 16 tot 25-jarigen is dit aandeel vier keer zo hoog. Voor computer en videorecorder heeft slechts een op de tien ouderen interesse.

Interesse voor beeld-en geluidsapparatuur bij niet-bezitters, 2002

Interesse voor beeld-en geluidsapparatuur bij niet-bezitters, 2002

Ger Linden

Bron: StatLine