Polen belangrijkste handelspartner van de nieuwkomers

Van de tien landen die op 1 mei 2004 toetreden tot de Europese Unie is Polen verreweg de belangrijkste handelspartner van Nederland. In de periode januari tot en met november 2003 is voor 2,4 miljard euro geëxporteerd naar Polen. Dit is ruim 5 procent minder dan in dezelfde periode een jaar eerder. De Nederlandse invoer uit Polen is met bijna 2 procent toegenomen tot 1,5 miljard euro.

Handel met Polen

Handel met Polen

Daling uitvoer na jaren van groei

De Nederlandse goederenuitvoer naar Polen is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Tussen 1996 en 2002 is de exportwaarde méér dan verdubbeld van 1,2 naar 2,8 miljard euro.

De eerste elf maanden van 2003 daarentegen laten een daling zien van ruim 5 procent. Hierdoor zakt Polen van de twaalfde naar de veertiende plaats op de ranglijst van belangrijkste Nederlandse exportlanden.

Computers belangrijkste exportproduct

Ruim 10 procent van onze uitvoer naar Polen heeft betrekking op computers en onderdelen daarvan. Hierbij moet worden opgemerkt dat Nederland voor deze goederen niet als producent maar als distributeur optreedt. Naast computers maken verder geneesmiddelen, garens en weefsels, auto’s en elektrische apparaten een belangrijk deel uit van de export. Samen is dit exportpakket goed voor 36 procent van de uitvoer naar Polen.

Export naar Oost-Europa toegenomen

Polen is na Rusland de belangrijkste Oost-Europese handelspartner van Nederland. In de eerste elf maanden van 2003 heeft Nederland voor 10,3 miljard euro naar Oost-Europa uitgevoerd (+6 procent). Het aandeel van Polen in de export naar Oost-Europa neemt echter af ten opzichte van de eerste elf maanden in 2002. Het aandeel van Rusland en Hongarije nam in dezelfde periode licht toe.

Invoer licht gestegen

Ook de invoer uit Polen is in de afgelopen jaren (1996-2002) ruim verdubbeld. De cijfers over de periode januari tot en met november 2003 laten een toename van bijna 2 procent zien.

Van de Nederlandse invoer uit Polen bestaat ruim 9 procent uit meubelen. Andere belangrijke importproducten zijn elektrische apparaten, kleding, metaalwaren en televisietoestellen. Samen hebben deze producten een aandeel van bijna 50 procent in de invoer uit Polen.

Handelsoverschot met Polen

Handelsoverschot met Polen

Handelsoverschot een miljard euro

Nederland heeft de laatste jaren een overschot op de handelsbalans met Polen van circa een miljard euro. In de eerste elf maanden van 2003 bedraagt het overschot ruim 0,9 miljard euro.

Wiel Packbier

Bron: StatLine