Veel zelfdodingen begin januari

In 2002 hebben 1567 inwoners van Nederland een einde aan hun leven gemaakt. Dit is een stijging van ruim zes procent ten opzichte van 2001. Door deze stijging lijkt een einde te zijn gekomen aan de dalende trend van het aantal zelfdodingen die in 1985 is aangevangen.

Gemiddeld beroven zich dagelijks meer dan vier mensen van het leven. Toch zijn de aantallen niet gelijk over het jaar verspreid. Dat blijkt uit een analyse voor de periode 1997-2002. Op eerste kerstdag beëindigen opvallend weinig mensen hun leven. Begin januari zijn het er juist relatief veel.

Zelfdodingen per dag naar maand van overlijden, 1997/2002

Veel zelfdodingen in januari

In de maand januari en in de lentemaanden ligt het aantal suïcides per dag aanmerkelijk hoger dan in de andere maanden, met een piek in januari.

De laagste aantallen zelfdodingen vinden plaats in de maanden september, oktober, november en december. In november, de maand met de minste zelfdodingen, zijn gemiddeld 15 procent minder zelfdodingen dan in januari.

De meeste zelfdodingen vallen dus niet in de sombere herfstmaanden, maar juist in januari en de aangenaam zachte lentemaanden.

In januari is een duidelijk patroon zichtbaar. De eerste week van die maand telt de meeste zelfdodingen: gemiddeld vijf per dag. Daarna neemt het aantal per week in januari geleidelijk af. In de vierde week is het aantal zelfdodingen bijna 20 procent lager dan in de eerste week.

Zelfdodingen per dag naar bijzondere dagen in het jaar, 1997/2002

Relatief weinig zelfdoden tijdens kerstdagen

Op Nieuwjaarsdag en met Pasen worden in Nederland relatief veel zelfdodingen gepleegd met gemiddeld meer dan vijf zelfdodingen per dag. Met Kerstmis maken juist relatief weinig mensen een eind aan hun leven.

Op eerste kerstdag is het aantal zelfdodingen minder dan de helft van een gemiddelde andere dag in het jaar.

In de periode 1997-2002 pleegden tien mensen zelfdoding op eerste kerstdag (minder dan twee per jaar). Ook tweede kerstdag is met drie zelfdodingen per jaar lager dan het gemiddelde per dag.

Zelfdodingen per dag van de week, 1997/2002

Meeste zelfdodingen op maandag

Verdeeld over de weekdagen vindt het hoogste aantal zelfdodingen plaats op maandag, het laagste op zaterdag. Op maandag benemen gemiddeld bijna vijf mensen zich van het leven. Dit aantal neemt vervolgens af tot 3,5 op zaterdag. Op zondag ligt het aantal zelfdodingen nog iets onder het (periode)gemiddelde van 4,2 per dag.

Jan Hoogenboezem

Bron: StatLine