Burn-out in horeca toegenomen

Bijna een op de tien werkenden kampt met burn-out klachten. Dit aandeel is in de afgelopen jaren stabiel gebleven. In de horeca is echter het aandeel personen met een burn-out fors toegenomen.

Horeca en onderwijs aan kop

Burn-out klachten komen het meest voor bij personen die werken in het onderwijs en de horeca. In beide bedrijfsklassen heeft ongeveer een op de zeven werkenden last van deze klachten.

Personen met burn-out klachten per bedrijfsklasse

Personen met burn-out klachten per bedrijfsklasse

In 2001-2002 is het aandeel werkenden met een burn-out in de horeca anderhalf keer zo groot als in de tweede helft van de jaren negentig. Het aandeel personen in het onderwijs met een burn-out is niet veranderd. Ook in de overige bedrijfsklassen bleef de situatie nagenoeg ongewijzigd.

Minder burn-out bij korte werkweek

Evenveel mannen als vrouwen hebben last van burn-out klachten. Tussen leeftijdsgroepen bestaan wel verschillen. Werkenden in de leeftijd van 25 tot en met 34 jaar hebben het minste last van deze klachten. In de jongere leeftijdsgroep 15 tot en met 24 jaar en in de oudere leeftijdsgroepen kampen meer werkenden met een burn-out.

Deeltijdwerkers die tussen de 12 en 19 uur per week betaald werk verrichten, hebben de minste klachten. In de groep die wekelijks tussen de 20 en 34 uur werkt, worden de meeste personen met klachten aangetroffen.

Personen met burn-out naar arbeidsduur en leeftijd, 2001-2002

Personen met burn-out naar arbeidsduur en leeftijd, 2001-2002

Veel risico bij hoge werkdruk

Een hoge werkdruk, weinig zeggenschap en een slechte sfeer zorgen voor een relatief grote kans op een burn-out. Lichamelijke werkbelasting is daarentegen niet gerelateerd aan een burn-out.

Onder hoge werkdruk werken zorgt voor een drie keer zo groot burn-out risico dan bij personen die onder lage werkdruk werken.

Werkenden die weinig zeggenschap hebben over hun werk, hebben een drieëneenhalf keer zo grote kans op een burn-out dan personen die dat wel hebben.

Bovendien gaat werken in een matige of slechte sfeer gepaard met een dubbel zo groot risico op burn-out dan werken in een goede sfeer.

Ferdy Otten

StatLine