Lichte groei passagiersvervoer Schiphol

De groei van passagiersvervoer vanaf Schiphol is sinds 2000 vertraagd. Vanaf het voorjaar van 2003 is er echter weer sprake van een trendmatig groei.

Dit blijkt uit een nadere CBS-analyse van de passagierscijfers over een langere periode, waarbij de cijfers zijn gecorrigeerd voor de effecten van bijzondere gebeurtenissen en seizoenpatronen.

Passagiersvervoer via Schiphol

Passagiersvervoer via Schiphol

Wereldconjunctuur en jaargroeicijfers

In de jaargroeicijfers van Schiphol treden forse schommelingen op. Deze fluctuaties zijn vooral het gevolg van de aanslagen van 11 september 2001, de oorlog in Irak en de uitbraak van de Sars-epidemie. Gecorrigeerd voor deze calamiteiten is de jaarlijkse groei van het passagiersvervoer sinds 2000 steeds kleiner. In deze jaren heeft wereldwijd een economische verslechtering plaats gevonden.

Passagiersvervoer via Schiphol, naar maand-op-maand verandering

Passagiersvervoer via Schiphol, naar maand-op-maand verandering

Onderliggende maand op maand groei stagneert

Uit de trendmatige maand op maand groei blijkt een hoogtepunt in 1999 gevolgd door een dieptepunt in 2003, maar toch ook weer een aantrekkende groei in 2003.

Passagiersvervoer via Schiphol naar Europa en intercontinentaal

Passagiersvervoer via Schiphol naar Europa en intercontinentaal

Deze groei in het passagiersvervoer wordt in 2003 in belangrijke mate gedragen door het vervoer binnen Europa. Voor Schiphol is dit een relevante ontwikkeling, omdat Europees passagiersvervoer tweederde van het totale passagiersvervoer op de luchthaven bedraagt.

Twee miljoen minder passagiers door calamiteiten

De invloed van al deze calamiteiten op het passagiersverlies voor Schiphol kan door de berekening geraamd worden op twee miljoen. Dit komt overeen met tweederde van het normale aantal passagiers per maand.

Door de aanslagen op 11 september 2001 daalde het aantal passagiers met circa anderhalf miljoen. Deze raming komt neer op ongeveer de helft van een passagiersmaand. Vanaf Schiphol werden intercontinentaal 860 duizend en continentaal 620 duizend passagiers minder vervoerd dan normaal het geval is.

Het effect van Irak-oorlog en de Sars-epidemie is berekend op een verlies van een half miljoen passagiers, dat is een zesde van het normale aantal passagiers per maand. Alleen al voor Europa werd het verlies becijferd op globaal 275 duizend passagiers. Op intercontinentaal verkeer verloor Schiphol 250 duizend passagiers.

Roberto Wekker