Eén miljoen alleenstaanden erbij tot 2030

Het aantal alleenstaanden zal de komende jaren toenemen, van 2,4 miljoen in 2003 tot 3,4 miljoen in 2030. Het ontbinden van de relatie en vergrijzing zijn de belangrijkste oorzaken van deze groei.

Alleenstaanden, 2000–2030

Middelbare en hogere leeftijden

De toename van het aantal alleenstaanden zal plaatsvinden in de middelbare en hogere leeftijden. Het aantal alleenstaande 30-64 jarigen neemt toe van 1,2 miljoen in 2003 tot 1,5 miljoen in 2030. Het ontbinden van de relatie is de belangrijkste reden van het alleenstaan.

In de toekomst zullen steeds meer mensen ongehuwd gaan samenwonen. Deze niet gehuwde paren gaan vaker uiteen dan gehuwde paren. Na de scheiding wonen de ex-partners tijdelijk of permanent alleen.

Het zijn op deze leeftijden vooral mannen die alleen komen te staan, de vrouw gaat na een scheiding vaak met de kinderen wonen.

Alleenstaanden naar sekse, 2003 en 2030

Ouderen

Het aantal alleenstaande ouderen (65-plus) neemt tussen 2003 en 2030 het sterkst toe, van 0,7 miljoen in 2003 tot 1,3 miljoen in 2030. Het zijn de mannen en vrouwen die alleen achter blijven na het overlijden van de partner. Langer zelfstandig wonen is een andere reden voor de toename van het aantal alleenstaande ouderen. Ouderen verhuizen in de toekomst minder snel naar een tehuis.

Op deze leeftijden is het percentage alleenstaande vrouwen groter dan het percentage alleenstaande mannen. Mannen overlijden meestal eerder dan vrouwen. Dit komt doordat getrouwde vrouwen vaak enkele jaren jonger zijn dan hun mannen. Vrouwen leven bovendien langer. De levensverwachting bij geboorte is op dit moment voor mannen 76 jaar en voor vrouwen 81 jaar.

Meer alleenstaande oudere mannen

Het percentage alleenstaande oudere mannen zal nog stijgen door de sterkere toename van de levensverwachting ten opzichte van vrouwen. De kans dat mannen hun vrouw overleven neemt hierdoor toe. Deze ontwikkeling brengt ook met zich mee dat vrouwen in de toekomst steeds ouder zullen zijn als ze weduwe worden. Het percentage alleenstaande jongbejaarden zal hierdoor dalen.

Nauwelijks meer jonge alleenstaanden

Het aantal jonge alleenstaanden zal de komende jaren niet toenemen. Bij vertrek uit het ouderlijk huis gaan vier op de tien jongeren alleenwonen. Het CBS verwacht dat dit in de toekomst ook het geval zal zijn. Hierdoor zal het aantal jongeren (15 tot 30 jaar) dat alleenwoont met rond 0,5 miljoen vrijwel gelijk zal blijven.

Andries de Jong

Bron: StatLine