Drie van de tien mensen doen beroep op rechtshulp

In 2002 gaf 30 procent van de bevolking van 18 jaar en ouder aan een beroep op rechtshulp gedaan te hebben. In 1992 was dit nog 24 procent. Het gaat hierbij om het beroep op rechtshulp in gemiddeld anderhalf jaar tijd. De notaris werd met 17 procent het meest geconsulteerd, maar ook deed 6 procent een beroep op een advocaat en 5 procent op een bureau voor rechtshulp.

Vormen van rechtskundige bijstand

Er zijn in Nederland verschillende instanties voor rechtskundige bijstand. Zo zijn er advocaten, notarissen, bureaus voor rechtshulp (inclusief rechts- of wetwinkels en juridische adviesbureaus) en andere, semi-particuliere organisaties, zoals vakbonden, consumentenorganisaties, huurcommissies en bijstand voortvloeiend uit rechtsbijstandverzekeringen.

Notaris meest geraadpleegd

De notaris wordt het meeste geconsulteerd: zo’n 17 procent van de inwoners maakte gebruik van zijn diensten. Dit komt vooral doordat de gang naar een notaris verplicht is bij de aanschaf van een huis of het afsluiten van een hypotheek. Ruim 10 procent deed een beroep op een semi-particuliere organisatie en 6 procent op een advocaat. Bij een bureau voor rechtshulp kwam ruim 5 procent.

Beroep op rechtshulp, 2002

Eigen huis vaak reden voor rechtshulp

De meest voorkomende aanleiding voor rechtshulp is de aanschaf van een nieuwe woning of het afsluiten van een hypotheek. Dit gold voor 10 procent van de inwoners. Een andere belangrijke aanleiding zijn familiezaken zoals echtscheiding, testament en erfenis. Zo’n 6 procent wendde zich om deze reden tot een notaris, advocaat of andere rechtskundige instantie.

Reden beroep op rechtshulp, 2002

Andere redenen voor rechtskundige bijstand

Ongeveer 4 procent doet een beroep op rechtshulp in verband met het werk. Daarbij gaat het onder andere om problemen rond een nieuwe baan, ontslag of pensioen. Andere redenen om rechtskundige bijstand te vragen hebben te maken met uitkeringen, huurverhogingen of –subsidies, ondervonden delicten of verbintenissen. Onder laatstgenoemde groep vallen de aanschaf van duurzame goederen en auto- of ziektekostenverzekeringen.

Miranda de Vree

Bron: StatLine