Theater- en concertbezoek neemt toe

Het aantal bezoeken aan voorstellingen van podiumkunsten is in 2001 ten opzichte van het jaar ervoor met 7 procent toegenomen tot 15,5 miljoen. Deze toename is groter dan in 2000.

Het aantal voorstellingen steeg in 2001 met bijna 4 procent tot 41 duizend. Het gemiddeld aantal bezoekers per voorstelling is daarmee gestegen van 367 in 2000 tot 378 in 2001.

Bezoekers en voorstellingen van podiumkunsten

Meeste bezoekers voor muziek

Muziek trekt de meeste bezoekers (5,8 miljoen) van alle disciplines, gevolgd door muziektheater. Muziek en muziektheater trekken ook gemiddeld de meeste aantallen bezoekers per voorstelling. Het gemiddeld aantal bezoekers per muziekvoorstelling ligt op 476, voor muziektheater op 641. Het gemiddeld aantal bezoekers per theatervoorstelling ligt met 174 lager.

Bezoekers en voorstellingen per discipline, 2001

Zwaartepunt in het westen en zuiden

Ruim de helft van het podiumkunstenbezoek vindt plaats in Noord- en Zuid-Holland. Nog eens 20 procent van de mensen die een voorstelling bezoeken, doen dat in Noord-Brabant of Limburg. Het aantal bezoekers in Zuid-Holland, Noord-Brabant en Friesland nam in 2001 het meeste toe.

Bezoekers van podiumkunst per provincie, 2001

Vincent van Polanen Petel

Bron: StatLine