Licht dalend handelsaandeel Duitsland

Nederland exporteerde in 2002 voor 235 miljard euro aan goederen. Een kwart daarvan, 58 miljard euro, werd naar Duitsland uitgevoerd. In 1990 ging van de totale uitvoer nog 28 procent naar Duitsland. Hierbij moet worden opgemerkt dat de export naar onze oosterburen in 2002 een uitzonderlijke daling van 7 procent vertoonde ten opzichte van het jaar daarvoor.

Nederlandse handel met Duitsland, 2002

Minder invoer uit Duitsland

Nederland importeerde in 2002 voor 40 miljard euro uit Duitsland. Dit is bijna 20 procent van de Nederlandse invoer in het afgelopen jaar. Ook hier loopt het aandeel van Duitsland in de totale invoer terug: in 1990 bedroeg dit nog 26 procent. De invoer uit Duitsland in 2002 is, anders dan bij de uitvoer het geval was, slechts licht gedaald (-1 procent).

Nederlandse handel met belangrijkste handelspartners, 2002; % mutatie t.o.v. 2001

Belangrijkste handelspartner

Duitsland blijft de belangrijkste handelspartner van Nederland, op afstand gevolgd door respectievelijk België, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en de VS. Deze vijf landen zijn samen goed voor bijna tweederde van de Nederlandse uitvoer en voor ruim de helft van de Nederlandse invoer.

Nederlandse handel met belangrijkste handelspartners, 2002; x miljard euro

Handelsaandeel EU landen

Ging in 1990 nog ruim 80 procent van de Nederlandse uitvoer naar de Europese Unie, in 2002 is dit 76 procent.

Het aandeel van de Nederlandse invoer uit EU-landen is de afgelopen jaren duidelijk gedaald. Kwam in 1990 nog tweederde van onze invoer uit de EU, twaalf jaar later is dit aandeel gedaald naar 57 procent.

Handelsaandeel Oost-Europa en Azië

Het aandeel van Oost-Europa in de uitvoer nam echter toe, van ruim één procent in 1990 naar bijna 5 procent in 2002

Het aandeel van de Aziatische landen in de Nederlandse invoer wordt steeds groter. Een vijfde deel van onze invoer komt inmiddels uit Azië. In 1990 was dit nog 12 procent

Wiel Packbier