Moeheid veelvoorkomende klacht

Moeheid, hoofdpijn, spier- en gewrichtspijn, rugpijn en slapeloosheid zijn klachten die vaak voorkomen. De meest voorkomende klacht is moeheid. Op de vraag of men in de afgelopen twee weken last had van moeheid antwoordden in 2001 meer dan twee op de vijf mensen bevestigend. Verder had meer dan een derde last van pijn in spieren of gewrichten. Ook over hoofdpijn, pijn in spieren en gewrichten en moeite met slapen werd door relatief veel mensen geklaagd.

Vage gezondheidsklachten onder bevolking van 4 jaar en ouder, 2001

Meer vrouwen met vage gezondheidsklachten

Meer vrouwen dan mannen werden geplaagd door vage gezondheidsklachten. Van alle vijf genoemde klachten hadden vrouwen vaker last. Moeheid was echter zowel onder mannen als vrouwen de meest voorkomende klacht.

Vage gezondheidsklachten naar geslacht, 2001

Hoe ouder, hoe meer slapeloosheid

Met het oplopen van de jaren komen klachten over slapeloosheid vaker voor. Bij personen van 65 jaar en ouder had bijna 30 procent moeite met slapen. Moeheid en hoofdpijn kwamen het meest voor bij mensen in de leeftijd van 12–19 en 20–44 jaar. Juist deze groepen hebben het druk met opleiding of werk en gezin. Onder 45–64 jarigen en 65-plussers werd hierover beduidend minder geklaagd. Wel hebben mensen in deze oudere leeftijdsgroepen in toenemende mate last van spier- en gewrichtspijn. Kinderen hadden de minste klachten.

Vage gezondheidsklachten naar leeftijd, 2001

Hoog en laag opgeleiden even moe

Mensen met alleen lager onderwijs waren even vaak moe als mensen met een afgeronde hbo- of universitaire opleiding. Alleen degenen met een opleiding op vbo-niveau hadden minder vaak vermoeidheidsklachten. Hoofdpijn kwam het meest voor bij mensen met alleen lager onderwijs en mensen op vbo-niveau.

Vage gezondheidsklachten naar opleidingsniveau, 2001 (12 jaar en ouder)

Minder rugpijn onder hoger opgeleiden

Voor rugpijn gold: hoe lager het opleidingsniveau, hoe meer klachten. Ditzelfde verband bestond voor pijn in spieren en gewrichten en voor klachten over slapeloosheid.

Linda Rozendaal en Ferdy Otten

Bron: StatLine