Helft beroepsbevolking werkt 's avonds, 's nachts of in het weekend

In 2001 werkte ruim 55 procent van de werkzame beroepsbevolking, bijna vier miljoen personen, in avond- of nachtdiensten of in het weekend. In 2000 was dit cijfer iets hoger.

Werkzame beroepsbevolking met onregelmatige werktijden, 2001

Relatief veel jongeren werken op onregelmatige tijden

Van de werkzame beroepsbevolking werkt iets minder dan de helft alleen op werkdagen overdag. Het overige deel werkt vooral ’s avonds of op zaterdag; ruim 43 procent werkt namelijk regelmatig of soms in avonddienst, 16 procent in nachtdienst, 44 procent op zaterdag en 28 procent op zondag.

Er werken naar verhouding iets meer mannen (57 procent) dan vrouwen (52 procent) en over het algemeen meer jongeren dan ouderen op onregelmatige tijden. Zes van de tien 15-24 jarigen werken namelijk op onregelmatig tijden.

Werken op zaterdag komt veel meer voor dan werken op zondag. Vierenveertig procent van de werkzame beroepsbevolking werkt op zaterdag. Daarnaast werkt ruim een kwart op zondag.

Helft jonge vrouwen werkt ‘s avonds

Bijna 45 procent van de mannen en 41 procent van de vrouwen werken in avonddienst. Bij de mannen is er nagenoeg geen verschil tussen jongeren en ouderen. Bij de vrouwen daarentegen wel. Van de jonge vrouwen werken er relatief veel ‘s avonds (49 procent).

Werkzame beroepsbevolking met nachtdiensten, 2001

Veel mannen werken ‘s nachts

Werken in nachtdienst is voor een groot deel een mannenzaak. Eén op de vijf mannen werkt namelijk in nachtdienst. Bij de werkzame vrouwen is dit een stuk lager (twaalf procent). Met name bij mannen van 35-44 jaar komt ’s nachts werken tamelijk veel voor. Het laagst is dit bij oudere vrouwen.

Henk Swinkels

Bron: StatLine