Een kwart miljoen onverzekerden tegen ziektekosten

In 2001 waren er in Nederland ongeveer 250 duizend niet verzekerd tegen ziektekosten. Dat is grofweg 1,5 procent van de bevolking. In 1985 was dit nog 0,7 procent.

Onverzekerden tegen ziektekosten

Verschillende redenen

Er zijn verschillende redenen voor het onverzekerd zijn. Sommige mensen willen zich om principiële redenen niet verzekeren. Anderen worden om economische redenen (zoals achterstallige premiebetaling) geweigerd door verzekeringsmaatschappijen. Een laatste groep niet-verzekerden bestaat uit dak- en thuislozen en alcohol- en drugsverslaafden.

Verzekerden tegen ziektekosten

Ziekenfonds, particulier en publiekrechtelijk

Verreweg de meeste mensen zijn wèl tegen ziektekosten verzekerd. Het grootste deel – iets minder dan tweederde of ruim 10 miljoen personen – is verzekerd via het ziekenfonds. Ongeveer 29 procent heeft een particuliere verzekering en ruim 5 procent is publiekrechtelijk (werknemers bij gemeenten, provincies, politie en brandweer) tegen ziektekosten verzekerd.

Jan Smit

Bron: StatLine