Sociale ongelijkheid achter het scherm

Het gebruik van personal computers is inmiddels wijd verspreid geraakt. Tweederde van de personen van twaalf jaar en ouder gebruikt minstens elke maand de computer. Het betreft hier zowel het computergebruik in de werkkring als privé. Maar niet iedereen gebruikt de computer evenveel.

Jongeren lopen voorop

Onder jongeren is het gebruik van computers het grootst. Van de jongeren van 12 tot 24 jaar gebruikt 95 procent maandelijks de computer. Naarmate de leeftijd hoger wordt, neemt het computergebruik gestaag af. Van de 65-plussers gebruikt maar een op de zes personen de computer.

Hoger opgeleiden

Er bestaat ook een duidelijk verband tussen het opleidingsniveau en het computergebruik. Bijna de helft van de laag opgeleiden (met maximaal een VBO-diploma) gebruikt maandelijks de computer. Bij middelbaar opgeleiden (MAVO/HAVO/VWO/MBO) is dit ongeveer driekwart. Gemiddeld negen van de tien hoog opgeleiden (HBO of universiteit) gebruiken de computer elke maand.

Opleiding en leeftijd vertonen onafhankelijk van elkaar een samenhang met computergebruik.

Uren achter het beeldscherm

Inwoners van Nederland vanaf twaalf jaar brengen gemiddeld 10 uur per week achter de computer door. De leeftijdsgroep die het langst achter de computer zit zijn de 25-34-jarigen. Zij zitten met 16 uur zeer ruim boven de groep met de minste beeldschermuren: de 65-plussers met ongeveer een uur.

Uren computergebruik per week naar leeftijd

Personen die alleen de basisschool hebben gevolgd, gebruiken gemiddeld 4 uur per week de computer. HBO- en universitair gediplomeerden doen dit wel 16 uur. Mannen brengen gemiddeld twee maal zoveel tijd achter de computer door als vrouwen: 14 tegen 7 uur.

Personen met een betaalde baan gebruiken de computer gemiddeld 15 uur per week, niet-werkenden 3 uur per week. Dit heeft niet alleen te maken met computergebruik op het werk. Van de tien werkenden hebben namelijk zeven de computer in de afgelopen maand thuis gebruikt, van de tien niet-werkenden slechts vier.

Uren computergebruik per week naar geslacht en werken

Andere verschillen in computergebruik blijken te bestaan naar urbanisatiegraad. In zeer stedelijke gemeenten wordt de computer gemiddeld 13 uur per week gebruikt tegenover nog geen 8 uur op het minst stedelijke platteland.

Uren computergebruik per week naar urbanisatiegraad

Jacques Janssen

Bron: StatLine

Bron: ICT-pilotonderzoek, november 2001