Voor 5,5 miljard euro in het rood

In april van dit jaar bedroeg het totale negatieve saldo op betaalrekeningen 5,5 miljard euro. Tegelijkertijd stond er 45,3 miljard aan positieve saldi op betaalrekeningen. Daarmee is de roodstand ten opzichte van de vorige maand met één procent afgenomen. Ook in maart was er een daling met één procent ten opzichte van de maand er voor. In februari van dit jaar bedroeg de roodstand 5, 6 miljard euro. Dit recordniveau lag vier procent hoger dan in januari 2002.

Roodstand op betaalrekeningen

Roodstand niet uitzonderlijk

De veranderingen in de eerste twee maanden van 2002 zijn niet uitzonderlijk. In de periode januari 1994 tot en met februari 2001 bedroeg de maandelijkse stijging van de roodstand steeds minimaal negen procent. Dit is natuurlijk deels een gevolg van de inflatie.

Vanaf maart 2001 is er een periode ingetreden met een toename van hooguit vijf procent ten opzichte van een jaar eerder. Vanaf februari van 2002 bedraagt die toename zo’n acht procent.

Roodstand en mutaties

Minder betaalrekeningen in het rood

Het niveau van de roodstand wordt voor een belangrijk deel bepaald door het aantal betaalrekeningen met roodstand. In april hadden 2 654 miljoen rekeningen een negatief saldo. Dat was drie procent minder dan in maart. In februari lag het aantal betaalrekeningen met roodstand nog op 2 916 miljoen, dat is achttien procent hoger dan in januari.

Roodstand per betaalrekening

Het gemiddelde bedrag per roodstaande betaalrekening nam hierdoor van januari op februari af met twaalf procent. In februari waren er blijkbaar veel rekeningen met een geringe roodstand. Het gemiddelde negatieve saldo op betaalrekeningen met een roodstand bedroeg in april van dit jaar 2 069 euro.

Jan Ramaker

Bron: StatLine