Meeste delicten gebeuren dicht bij huis

De helft van alle delicten vindt plaats in de buurt of wijk waar het slachtoffer woont. Ongeveer een kwart gebeurt elders in de woongemeente, en ruim een op de vijf delicten ergens anders in Nederland. Een klein deel speelt zich af in het buitenland.

Ondervonden delicten naar plaats voorval, 2000

Eigen woonomgeving

Inbraken hebben uiteraard vrijwel allemaal betrekking op de huidige woning van het slachtoffer. Ook vandalisme vindt merendeels plaats in de buurt waar het slachtoffer woont. In 2000 gebeurde dat bij autovandalisme in drie van de vijf gevallen en bij overige vernielingen zelfs in drie van de vier gevallen. Ook diefstallen uit de auto en overige diefstallen speelden zich in 2000 in meer dan de helft van de gevallen af in de eigen buurt.

Delicten die merendeels in eigen woonbuurt gebeuren, 2000

Elders in de gemeente

Drie van de tien geweldsdelicten gebeuren ergens anders in de woongemeente van het slachtoffer. Dit is vrijwel even veel als in de eigen buurt. Van de seksuele delicten vond in 2000 zelfs een op de drie elders in de woongemeente plaats.

Van de tien gestolen fietsen veranderen er vier elders in de gemeente van bezitter, evenveel als in de eigen woonomgeving. Doorrijden na een ongeval gebeurt ook net zo vaak ergens anders in de gemeente als in de buurt of wijk van het slachtoffer.

Delicten die merendeels buiten eigen woonbuurt gebeuren, 2000

Elders in Nederland

Geweldsdelicten gebeuren relatief vaak buiten de gemeente waar het slachtoffer woont. In 2000 vond een derde van de geweldsdelicten elders in Nederland plaats. Ook zakkenrollerij deed zich in meer dan drie van de tien gevallen elders in Nederland voor.

Buitenland

Zakkenrollerij vindt naar verhouding vaker plaats in het buitenland. In 2000 gebeurde dit in ruim een op de zes gevallen. Ruim een op de acht seksuele delicten gebeuren buiten de landsgrenzen.

Harry Huys

Bron: StatLine