Lichte stijging aantal gedetineerden

Gemiddeld zaten er in 2000 per dag ongeveer 11 800 gedetineerden in een gevangenis of huis van bewaring. Dit aantal is de afgelopen vijf jaar met 7% toegenomen. De groep vreemdelingen in afwachting van uitzetting is in deze periode relatief het sterkst gegroeid. De totale celcapaciteit is van 1996 tot 2000 met ongeveer 3% gegroeid. In 2000 waren er rond de 12 300 bruikbare cellen.

De meeste gedetineerden zitten korter dan een jaar in een penitentiaire inrichting. Daardoor is het aantal mensen dat in de loop van een jaar in een gevangenis of huis van bewaring heeft gezeten, veel groter dan het gemiddelde aantal per dag.

In de loop van 2000 hebben in totaal ruim 43 000 mensen in een penitentiaire inrichting gezeten, ongeveer 40 000 mannen en 3 000 vrouwen. In de afgelopen 5 jaar is het totaal aantal mannelijke gedetineerden met 8% gestegen, terwijl het aantal vrouwelijke gedetineerden in dezelfde periode is verdubbeld. Maar nog steeds vormen mannen zo’n 95% van de gedetineerden.

Gedetineerden (gedurende het jaar aanwezig geweest)

0780g1.gif (5447 bytes)

Eén op de drie mannelijke gedetineerden in 2000 is verdacht van, dan wel veroordeeld voor, een geweldsmisdrijf. Eenderde van de vrouwelijke gedetineerden ‘zit’ wegens overtreding van de Opiumwet. Straffen van vier jaar of langer zijn in 2000 grotendeels opgelegd bij geweldsmisdrijven, maar ook bij verstoringen van de openbare orde die gepaard gaan met geweld zijn lange straffen opgelegd.

Het aandeel gedetineerden dat in Nederland is geboren, is de afgelopen vijf jaar met 3% afgenomen tot 45%. In totaal is bijna 60% van de gedetineerden in 2000 van Europese afkomst. Van de groep gedetineerden die niet in Nederland is geboren, komen de meesten uit Suriname, Marokko, Turkije, Algerije, van de Nederlandse Antillen/Aruba of uit het voormalig Joegoslavië.

Masja van Bommel

Bron: CBS, Gevangenisstatistiek 2000 (verschijnt binnenkort)