Auto's voor ouderen, auto's voor jongeren

Op 1 januari van dit jaar stonden 6,3 miljoen personenauto’s in het kentekenregister geregistreerd. Eén op de zeven wagens was een Opel, één op de negen een Volkswagen. Samen maken deze twee merken een kwart van het Nederlandse wagenpark uit.

Eén op de tien personenauto’s staat op naam van een bedrijf. Van de particuliere eigenaars is de helft tussen de 30 en 50 jaar oud. Opel-rijders wijken daar nauwelijks van af. Door zijn omvang heeft dit merk namelijk een flinke invloed op het gemiddelde. Van de tien grootste merken heeft Volvo het grootste percentage oudere eigenaars. Driekwart is boven de veertig jaar, een kwart is boven de zestig. Volkswagen daarentegen heeft relatief veel jongere eigenaars.

Eigenaren personenauto's naar leeftijd (tien grootste merken)

0475g1.gif (7386 bytes)

De kleinere merken lijken wat vaker een specifiek leeftijdssegment aan te spreken. Van de merken waarvan meer dan 10 000 exemplaren geregistreerd staan, is Mini het meest bij jongere rijders in trek. Van alle eigenaars van een personenauto is 16% beneden de 30 jaar. Van de Mini-eigenaren is dat 37%. Alfa Romeo is meer voor de groep daarboven: 35% van de Alfa-rijders is een dertiger.

Chrysler is het merk waar naar verhouding de meeste veertigers eigenaar van zijn. Is van het totale particuliere wagenpark 23% in handen van een veertiger, bij Chrysler is dat 39%. Saab daarentegen is een typische vijftigers-auto. Zestig-plussers bezitten 18% van alle personenauto’s. Van de Lada’s daarentegen bezitten zij 45%.

De gemiddelde leeftijd van een groep personenauto’s zal zijn invloed hebben op de verdeling van merken naar leeftijd van de eigenaar. Oudere auto’s zijn immers doorgaans goedkoper. Daarmee zijn ze aantrekkelijker voor bepaalde inkomensgroepen, en inkomen hangt vaak samen met leeftijd.

Leeftijdsprofielen eigenaars enkele merken personenauto's

0475g2.gif (5582 bytes)

Ook bij de wagens die op naam van een bedrijf staan, zijn grote verschillen tussen de merken te zien. Over het gehele wagenpark genomen, is 11% van de wagens het bezit van een bedrijf. Bij Chrysler ligt dit percentage bijna drie keer zo hoog, bij Audi zelfs vier keer.

Mat Habets

Bron: Kentekenregistratie van het Centrum voor Voertuigtechniek en Informatie (RDW), peildatum 1 januari 2000.