Oudere auto's, jongere rijders

Eén op de tien personenauto’s is minder dan een jaar oud. Bijna vier van de tien zijn ouder dan negen jaar. Dat was althans het geval op 1 januari van dit jaar. Op die datum stonden in Nederland 6,3 miljoen personenauto’s geregistreerd. Daarvan waren er 600 000 van het bouwjaar 1999. Bijna 2,3 miljoen waren gebouwd in 1990 of eerder.

De nieuwste auto’s staan vaak op naam van een rechtspersoon. Zo zijn bedrijven eigenaar van vier van de tien auto’s van minder dan een jaar oud en bezitten zij drie van de tien auto’s uit het bouwjaar 1998.

Voor zover auto’s uit deze twee jongste bouwjaren al in het bezit zijn van particulieren, hebben zij meestal een oudere eigenaar. Bijna de helft van deze autobezitters is ouder dan vijftig jaar, slechts één op de tien eigenaren is jonger dan dertig.

Personenauto's naar bouwjaar en leeftijd eigenaar
(1 januari 2000)

0459g1.gif (4808 bytes)

Wanneer auto’s ouder zijn dan drie tot vier jaar, worden ze door de bedrijven afgestoten. Particulieren tussen dertig en vijftig jaar bezitten bijna de helft van de auto’s van vijf jaar en ouder. Naarmate de auto’s ouder zijn, neemt het aandeel jongere eigenaren – beneden de dertig – verder toe. Het percentage eigenaren van boven de vijftig neemt navenant af.

Huub Coninx