Minder asielverzoeken in 1999

Vorig jaar werden ruim 39 000 verzoeken om asiel ingediend. Dat betekent een daling van 13% ten opzichte van 1998.

Vooral het aantal asielzoekers uit de landen in het Midden-Oosten is fors gedaald: van ruim 11 000 in 1997 en 1998 naar 6 300 vorig jaar. Daar staat tegenover dat het aantal asielzoekers uit Afrika in de zelfde periode is verdubbeld. Waren in 1997 nog 5 700 asielzoekers uit Afrika afkomstig, in 1999 kwamen er 11 700 uit dat werelddeel.

Ingediende asielverzoeken naar nationaliteit asielzoeker

0454g1.gif (4714 bytes)

Eén op de negen asielverzoeken – in totaal 4 400 – kwam vorig jaar van een Afghaan. Ook van personen uit Irak kwamen veel verzoeken om asiel, ongeveer 3 700. Verder kwamen bijna 5 100 verzoeken van ingezetenen van het voormalig Joegoslavië. Ruim 70% daarvan werd gedaan door personen uit Servië, Kosovo en Montenegro. Afghanen, Irakezen en voormalig Joegoslaven samen waren goed voor eenderde van de asielverzoeken.

Landen- top tien asielzoekers, 1999

0454g2.gif (5050 bytes)

Harm Aten