Milieu-investeringen in 1998 bijna 1,1 miljard gulden