Nederlandse in- en uitvoer: meer dan 1 miljard per dag

De Nederlandse handelscijfers breken elk jaar weer alle records. De import van goederen kwam in totaliteit uit op een waardebedrag van 368 miljard gulden, terwijl de goederenexport een nieuwe top bereikte van 397 miljard gulden.

De economie van Nederland is sterk afhankelijk van het buitenland. De stroom van ingevoerde goederen is aanzienlijk, omdat er in ons land nogal wat industrieën gevestigd zijn die veel grondstoffen verwerken. De grondstoffen, die wij zelf niet bezitten, komen uit alle delen van de wereld naar ons land om te worden verwerkt tot eindproducten. Aan de andere kant is de Nederlandse consumentenmarkt voor veel bedrijven te klein. Om verder te kunnen groeien gaan zij hun producten aan het buitenland verkopen.

Poort tot Europa

Nederland is van oudsher een thuishaven van grote handelshuizen. Door de gunstige ligging aan de buitenkant van het Europese continent en door zijn goede transportverbindingen is Nederland een uitstekende uitvalsbasis om het Europese achterland te bedienen. Veel Amerikaanse en Aziatische multinationals vestigen hier distributiecentra, om toegang te krijgen tot de Europese markt. Vooral sinds het opengaan van de Europese binnengrenzen is Nederland een ideale standplaats gebleken voor dit soort bedrijven, die een omvangrijke goederenstroom op gang brengen.

Voor het Nederlandse bedrijfsleven ontwikkelt de Europese binnenmarkt zich steeds meer tot een thuismarkt. In 1998 kwam iets meer dan 60% van onze import uit andere EU-landen. Van de export heeft zelfs bijna 80% een andere EU-lidstaat als eindbestemming. Vergeleken met 5 jaar geleden is de waarde van de EU-handel (zowel de invoer als de uitvoer) met ruim 40% toegenomen.

Goederenuitvoer in 1998 (totaal: 397 mld.gld)

Goederenuitvoer in 1998 (totaal: 397 mld.gld)
Jan Daamen