Medicijngebruik jongeren stijgt sterk

Zowel jonge mannen als jonge vrouwen zijn sinds 1990 steeds meer medicijnen gaan gebruiken. Dit geldt vooral voor geneesmiddelen die vrij verkrijgbaar zijn, zonder recept van een arts. In 1990 gebruikte 13% van de mannen tot 25 jaar dergelijke geneesmiddelen. In 1997 was dat toegenomen tot 28%. Onder jonge vrouwen steeg het gebruik van 21 naar 34%.

Bijna de helft van de meisjes van 12 tot 18 jaar heeft in de 14 dagen voorafgaand aan het onderzoek vrij verkrijgbare medicijnen gebruikt. Bij jonge mannen is – met 37% – het hoogste percentage gebruikers te vinden in de leeftijdsgroep van 18 tot 25 jaar.

Gebruik voorgeschreven medicijnen stabiel

Daarentegen is in de onderzochte periode onder jongeren het gebruik van door de arts voorgeschreven medicijnen nauwelijks toegenomen. Alleen bij jonge mannen tot 25 jaar steeg het licht van 14 naar 17%. Bij jonge vrouwen bleef het stabiel op 18%.

Medicijngebruik jongeren tot 25 jaar

Medicijngebruik jongeren tot 25 jaar
Gerard Verweij

Bron: CBS, Gezondheidsenquête en Permanent Onderzoek Leefsituatie

Voor meer informatie: CBS: Jeugd, feiten en cijfers 1999