Handel met China: import groeit sterk, export groeit nauwelijks

Het belang van China voor de Nederlandse handel is sinds 1970 enorm gegroeid. Tot 1986 hielden im- en export elkaar redelijk in balans. Vanaf dat moment echter overtrof de import de export steeds meer. Op dit moment staat tegenover elke gulden export naar China, vijf gulden aan import uit China.

Handel met China sedert 1970

Handel met China sedert 1970

Daarmee is China onze belangrijkste handelspartner in Oost-Azië, na Japan en Taiwan, maar voor Hongkong en Singapore. Hoewel Indonesië vanouds een belangrijke partner is, komt dit land tegenwoordig pas op de negende plaats.

Azië-crisis

Als gevolg van de financiële crisis in Oost-Azië zijn de prijzen aldaar enorm gedaald. Hierdoor is de uitvoer van goederen naar Oost-Azië het afgelopen jaar sterk afgenomen, terwijl de invoer is toegenomen. Ook China, dat met een markt van 1,2 miljard inwoners een steeds belangrijker rol speelt in de internationale handel, heeft met de gevolgen van de crisis te maken gehad. Toch is het precieze aandeel van de crisis in de handel met China moeilijk te achterhalen.

China is onvergelijkbaar

Hoewel China in het hart van Oost-Azië ligt, is het economisch en politiek moeilijk vergelijkbaar met andere belangrijke handelspartners in die regio. Bovendien importeert of exporteert China vaak totaal andere producten dan andere (geïndustrialiseerde) Oost-Aziatische landen. Sommige populaire Oost-Aziatische exportproducten zoals auto’s of importartikelen als bier maken niet of nauwelijks deel uit van de Nederlands-Chinese handel.

Invoer blijft stijgen

Ondanks de Azië-crisis is de import uit China in de eerste tien maanden van 1998 flink toegenomen.
Bedroeg de invoerwaarde uit China over de eerste 10 maanden van 1997 nog 4,9 miljard gulden, in dezelfde periode van 1998 constateert het CBS een invoerwaarde van 6,2 miljard. De stijging van de invoer uit China in de eerste 10 maanden van 1998 bedraagt derhalve ruim een kwart (in 1997: 36%).
Momenteel neemt China voor de Nederlandse invoer daarmee een tiende plaats in. Ter vergelijking: China nestelt zich hiermee tussen landen als Spanje en Noorwegen.

Handel met China

Handel met China

Nederland importeert uit China vooral personal computers, speelgoed en onderdelen van computers. Van deze artikelen leveren vooral de personal computers een substantiële bijdrage aan de stijging van de import uit China. De import van PC’s is namelijk in vergelijking met de eerste 10 maanden van 1997 meer dan verdrievoudigd.

Minder export

De export naar China, die in 1997 nog 26% groeide, gaf vorig jaar een lichte daling te zien van 1%. Hierdoor kwam de export in de eerste tien maanden van 1998 uit op 1,3 miljard gulden. Op grond van deze cijfers is de Chinese rol voor de Nederlandse export vergelijkbaar met die van landen als Hongarije en Singapore, hetgeen neerkomt op een positie rond de vijfentwintigste plaats.

De export naar China bestaat vooral uit machineonderdelen, chemische producten en draagbare telefoons.

Naud Philippens