In- en uitvoer op de Europese binnenmarkt

In 1997 hebben de vijftien lidstaten van de Europese Unie gezamenlijk voor een bedrag van 1 870 miljard ecu aan goederen uitgevoerd. Omgerekend naar Nederlandse valuta is dit een waarde van ruim 4 biljoen gulden (4000 miljard gulden). Tegenover deze gigantische export staat een invoer van 1 760 miljard ecu. Zowel aan de uitvoer- als aan de invoerkant heeft 62% betrekking op het goederenverkeer tussen de lidstaten zelf.

Nederland in de Europese subtop

Duitsland is met een export van 450 miljard ecu de absolute koploper binnen de unie. Op grote afstand volgen Frankrijk met 270 miljard ecu, het Verenigd Koninkrijk met 250 miljard ecu en Italië met 210 miljard ecu. Direct na deze, qua oppervlakte en bevolking, grote landen komt Nederland met een uitvoer van bijna 180 miljard ecu op een eervolle vijfde plaats.

Aan de invoerkant opent Duitsland opnieuw de rij met een totale waarde van 380 miljard ecu. In vergelijking met de uitvoer wisselen het Verenigd Koninkrijk met 270 miljard ecu en Frankrijk met 250 miljard ecu van positie. Ook hier eist Nederland, na Italië, een vijfde plaats voor zich op met een totale invoerwaarde van 160 miljard ecu.

EU thuismarkt?

Wanneer op exportgebied een rangorde wordt samengesteld naar de mate waarin de EU-landen op de interne markt zijn georiënteerd, nemen Portugal en Nederland met respectievelijk 80 en 79% de koppositie in. Met de invoer als vertrekpunt voert wederom Portugal de ranglijst aan. Driekwart van de goederen die dit Zuideuropese land invoert, is afkomstig uit andere landen van de EU. Op de tweede plaats staat nu Oostenrijk, dat iets minder dan driekwart van de import uit andere lidstaten betrekt. Bij deze rangschikking staat ons land in de onderste regionen: 59% van de ingevoerde goederen is in 1997 afkomstig uit EU-landen. Alleen Duitsland met 58% en het Verenigd Koninkrijk met 54% zijn minder op de EU georiënteerd.

Verhouding handel binnen en buiten EU

Verhouding handel binnen en buiten EU

Top 10 van handelspartners

De Verenigde Staten van Amerika zijn in 1997 de belangrijkste handelspartner van de Europese Unie: ongeveer een vijfde deel van de EU-handel met derde landen (zowel export als import) heeft betrekking op dit deel van de wereld. Aan de uitvoerkant neemt Zwitserland een eervolle tweede plaats in met een aandeel van ruim 7%. Japan is naar waarde gemeten het derde exportland van de unie met 5% van de totale uitvoer.

Belangrijkste handelspartners EU, 1997

Belangrijkste handelspartners EU, 1997

Plussen en minnen

De EU boekte in 1997 een overschot van 50 miljard ecu op de handel met derde landen. Dit saldo is het resultaat van een uitvoer van 718 miljard ecu en een invoer van 668 miljard ecu. De handel met Hongkong is voor de EU het meest lucratief. Tegenover een uitvoer van 20 miljard ecu naar deze voormalige Britse kroonkolonie staat een invoer van slechts 8 miljard ecu. Een overschot op de handelsbalans van maar liefst 12 miljard ecu.

In de handel met Polen en Turkije is eveneens sprake van een positief verschil tussen de uitvoer en de invoer. Handelstekorten bestaan er met Japan, China en Noorwegen, respectievelijk 23, 21 en 10 miljard ecu.

Uitbreiding EU

Momenteel worden met enkele Oost-Europese landen omderhandelingen gevoerd over een toekomstige toetreding tot de unie. Met enkele van die landen onderhouden de huidige lidstaten goede handelsbetrekkingen. Veelbelovend zijn groeimarkten als Polen, Tsjechië en Hongarije. De oriëntatie op bijvoorbeeld deze landen biedt de spelers op de interne markt nieuwe mogelijkheden.

Jan Daamen