De handel met Zuid-Amerika

In 1997 is de handel met Brazilië toegenomen met 15 procent ten opzichte van de handel van het voorafgaande jaar, terwijl de handel met Argentinië met 9 procent is afgenomen. Deze afname is het gevolg van een sterke daling in de invoer uit Argentinië in 1997.

Voor zowel Argentinië als Brazilië zijn de Verenigde Staten het belangrijkste uitvoerland. Vervolgens komt de uitvoer naar elkaar. Nederland is voor beide landen derde in de rij landen waarnaar zij exporteren. Binnen de Europese Unie is Nederland dus voor Argentinië en Brazilië de voornaamste afzetmarkt.

Nederland importeerde in 1997 voor 3,4 miljard gulden uit Brazilië en voor 0,9 miljard gulden uit Argentinië. Samen vertegenwoordigt dit iets meer dan 3 procent van de invoer uit derde landen. Naar Brazilië exporteerde Nederland voor 1,4 miljard gulden, terwijl er naar Argentinië voor 0,6 miljard gulden aan goederen geëxporteerd werd. Dit is samen bijna 2,5 procent van de totale uitvoer naar derde landen in 1997.

Handel met Brazilië

Handel met Brazilië

Sojabonen uit Brazilië

Uit Brazilië en Argentinië importeert Nederland voornamelijk voedingsmiddelen en grondstoffen. De totale invoer uit Brazilië in 1997 bestaat voor 38 procent uit voedingsmiddelen, terwijl twee derde van de invoer uit Argentinië gevormd wordt door deze categorie. Grondstoffen zijn verantwoordelijk voor 27 procent van de invoer uit Brazilië en voor 20 procent van de invoer uit Argentinië.

De top drie van producten die uit Brazilië geïmporteerd worden zijn sojabonen (19 procent), vruchten- en groentesappen (19 procent) en ruw aluminium (13 procent). Brazilië is na de Verenigde Staten de grootste producent van soja ter wereld. De invoer van sojabonen uit Brazilië vormt een derde van de totale Nederlandse invoer van sojabonen. Voor de invoer van vruchten- en groentesappen ligt dit percentage hoger: de helft van alle Nederlandse invoer is uit Brazilië afkomstig. De Nederlandse import van ruw aluminium is voor een kwart afkomstig uit Brazilië. De import van tropisch hardhout uit Brazilië, waarover regelmatig berichten in de pers verschijnen, maakt ongeveer 1 procent van de totale invoer uit.

Wijn en noten

De import top drie uit Argentinië wordt gevormd door afval, verkregen bij de winning van sojaolie (16,5 procent), citrusvruchten (15 procent) en grondnoten (14 procent). Hoewel Argentinië de vierde wijnproducent ter wereld is, importeert Nederland slechts voor ongeveer 6 miljoen gulden Argentijnse wijn. Dat is minder dan 1 procent van de totale import uit Argentinië.

Handel met Argentinië

Handel met Argentinië

Machines voor Zuid-Amerika

De uitvoer naar Brazilië en Argentinië bestaat vooral uit machines en vervoermaterieel en chemische producten. Deze twee productgroepen zorgen samen voor ongeveer 72 procent van de uitvoer naar beide landen.

In Argentinië wordt de import van kapitaalgoederen bevorderd als onderdeel van de liberale handelspolitiek. Ook in Brazilië kan de liberalisering van de economie leiden tot betere kansen voor Nederlandse producten op de lokale markt.

Stijgers en dalers

De grootste stijgers zijn in 1998 de invoer van tabak, auto’s en rundvlees uit Brazilië. Ook de import van wijn uit Argentinië stijgt in 1998 vergeleken met dezelfde periode in 1996 en 1997. De uitvoer van fotografisch papier, elektronisch geïntegreerde schakelingen en microassemblages naar Brazilië steeg in 1998 fors. Ook de uitvoer van geluidsdragers, multimedia cd-rom’s en dergelijke naar Argentinië is flink gestegen.

Grote dalers in 1998 zijn de invoer van veevoeder en afval verkregen bij de winning van sojaolie uit Brazilië en grondnotenolie en paardenvlees uit Argentinië. De uitvoer van melk en room naar Brazilië en stikstofhoudende meststoffen naar Argentinië is in 1998 sterk afgenomen in vergelijking met dezelfde periode in 1996 en 1997.

Monique Toth Pal