Industriële productie stijgt

Het volume van de productie in de industrie was in de eerste zeven maanden van dit jaar in ons land 4,4% groter dan in dezelfde periode een jaar eerder. Met dit groeipercentage is Nederland binnen de EU slechts een middenmoter. In Finland bedroeg de groei 10,7%. Ook Spanje (met 8,3%), Luxemburg (8,0%), Duitsland en Frankrijk (respectievelijk 6,4 en 6,3%) bleven ons land voor. In de negentiger jaren, dus met uitzondering van de eerste zeven maanden van 1998, presteerde ons land wat de bedrijvigheid in de industrie betreft duidelijk bovengemiddeld. De slechte economische situatie in Japan blijkt ook uit de daling van 6,7% van de bedrijvigheid in de industrie.

Productievolume industrie jan-juli 1998 t.o.v jan-jul 1997

Productievolume industrie jan-juli 1998 t.o.v jan-jul 1997

Aandeel industrie in BBP neemt af

Wat betreft de ontwikkeling van het bruto binnenlands product (BBP), de graadmeter van de economische groei, neemt Nederland internationaal gezien nog steeds een koppositie in. Dit heeft onder andere te maken met het aandeel dat de toegevoegde waarde van de industrie heeft in het totale BBP. De volumegroei in andere economische sectoren speelt hierbij een rol.

Ons land ontwikkelt zich steeds meer tot een land van dienstverlenende bedrijven. Juist deze laten de laatste jaren een grote volumeontwikkeling van de productie zien. In 1996 had de industrie in Nederland een aandeel van 17,4% in het BBP. In 1986 was dit aandeel nog 18,3%.

In ons land neemt de industrie dus door de jaren heen een steeds kleiner deel van het BBP voor haar rekening. Ook vergeleken met andere belangrijke industrielanden heeft in Nederland de industrie een beperkt aandeel in het BBP.

Aandeel industrie in BBP

Aandeel industrie in BBP