Afval opnieuw gebruikt

De afvalmarkt is een miljardenmarkt. In 1996 zette de afvalbranche meer dan tien miljard gulden om. De branche verschaft werk aan bijna 21 duizend mensen. Momenteel zijn meer dann 1700 ondernemingen actief op het afvalterrein.

Het grootste deel van de omzet wordt behaald door de handel in afval- en reststoffen, het grootste deel van de werkgelegenheid ontstaat bij het ophalen en verwerken van deze afvalstoffen. Een kleine groep bedrijven heeft zich gespecialiseerd in het terugwinnen van grondstoffen uit afval- en reststoffen. Dit is nodig als voorbereiding tot recycling.

De verkoop van teruggewonnen grondstoffen leverde in 1996 bijna 600 miljoen gulden op. Het gaat dan vooral om gemalen glas, granulaatkorrels, papierpulp en metalen.

Afzet van teruggewonnen stoffen, 1996

Afzet van teruggewonnen stoffen, 1996

Hergebruik

Hoeveel afval wordt ingezameld en opnieuw gebruikt? Hoog is het percentage glas dat terugkomt: 80 procent. Inmiddels staat er één glasbak per iedere zevenhonderd inwoners. Hoog is ook het inzamelpercentage van papier. In 1996 is er 1,8 miljoen ton oud papier ingezameld, 65 procent van de beschikbare hoeveelheid. Van de grondstofinput in de papierindustrie in ons land bestaat 70 procent uit gerecycled papier. Van de kunststoffen komt op dit moment ongeveer 20 procent terug.

Afvalbehandeling, 1996

Afvalbehandeling, 1996

Door het gerichte overheidsbeleid op het gebied van hergebruik en preventie van afval- en reststoffen, valt in de toekomst een toename van het aantal bedrijven in deze branche te verwachten. Door het instellen van stortverboden, terugnameverplichtingen en het formuleren van doelstellingen voor hergebruik van bepaalde afvalstromen ontstaan meer en ook nieuwe mogelijkheden voor activiteiten op het gebied van hergebruik van afval- en reststoffen.

Egon Dietz