Ambulances

Terwijl het aantal ambulancediensten in 1996 daalde tot 122, is het aantal ambulances gestegen tot 655. Het aantal ritten en kilometers groeide met enkele procenten. In totaal werden 24 miljoen kilometers gereden.

Ambulancediensten houden zich bezig met het liggend ziekenvervoer. Elke dienst is aangesloten bij een Centrale Post Ambulancevervoer. 32 van de 122 ambulancediensten zijn GGD-diensten. Bij de overige diensten zitten voornamelijk particuliere diensten, waaronder enkele taxi-ondernemingen en garagebedrijven die tevens een of meer ambulances in bedrijf hebben. In 1996 waren iets minder diensten actief dan in 1995. Dat komt vooral door de vorming van Regionale Ambulancevoorzieningen. De activiteiten zijn meestal door andere ambulancediensten voortgezet.

Regionale verschillen

In 1996 bedraagt het gemiddeld aantal ritten per ambulance voor alle diensten tezamen 1 024, voor de GGD-diensten 1 216 en voor de overige diensten 905. Alleen ritten waarbij zieken vervoerd werden zijn meegeteld, loze ritten zijn buiten beschouwing gelaten. Het gemiddeld aantal kilometers per rit is 36 kilometer: 30 kilometer voor de GGD-diensten en 41 kilometer voor de overige diensten. Per provincie loopt het gemiddeld aantal ritten uiteen van 696 in Zeeland tot 1 351 in Utrecht. Het gemiddeld aantal kilometers per rit varieert van 27 kilometer in Zuid-Holland tot 51 kilometer in Drenthe.

Ambulancediensten naar provincie, 1996

Ambulancediensten naar provincie, 1996

Grotere afstanden

In 1996 kwamen er 18 ambulances bij. Dit is vooral het gevolg van ambulancehulpverlening in het buitenland. Het aantal verreden kilometers nam met 6 procent toe, terwijl het aantal ritten met 3 procent toenam tot 671 000 ritten. Sinds 1980 is het aantal ambulancediensten overigens gehalveerd. Omdat er minder locaties kwamen, steeg het gemiddeld aantal kilometers met gemiddeld 2 procent per jaar. Per rit kost een ambulance tussen de 550 en 570 gulden.

Met de ambulance gereden kilometers per provincie, 1996

Met de ambulance gereden kilometers per provincie, 1996
Bron: CBS Maandbericht Gezondheid, 98/6