Personenauto’s naar bedrijfskenmerken, 2019-2022

Als onderdeel van de EU Grant 'SMP-ESS-2021-EGD-IBA — Statistics for the European Green Deal' zijn er Engelstalige tabellen gepubliceerd over het aantal personenauto's onderverdeeld naar brandstof en type eindgebruiker (bedrijf en particulier).
Hierbij worden onder andere de plug-in hybrides (PHEV) en volledig elektrische auto’s (FEV) onderscheiden. Voor auto's van bedrijven is er ook een uitsplitsing gemaakt naar branche en bedrijfsgrootte.