BUS: (individuele) studietoeslag 2022

Tabellen in opdracht van SZW over bijzondere bijstand in de vorm van individuele studietoeslag en over studietoeslag: uitbetalingen en personen met een uitkering.
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wil graag inzicht in de totale uitgaven van gemeenten aan individuele studietoeslag als vorm van bijzondere bijstand en aan de vanaf april 2022 bestaande studietoeslag. Om hierin te voorzien heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) tabellen samengesteld met informatie over uitbetalingen individuele studietoeslag en over studietoeslag in 2022. Daarnaast zijn tabellen samengesteld over personen met een uitkering individuele studietoeslag en over personen met een uitkering studietoeslag.