Cohortonderzoek bijstandsuitstroom naar werk, 2021

Dit interactieve dashboard toont visualisaties waarin personen worden gevolgd die een maand na uitstroom uit de bijstand een baan hebben.
In het dashboard wordt 6 en 12 maanden na uitstroom naar werk gekeken naar de arbeids- en uitkeringssituaties van personen. Om te bepalen in welke situatie iemand zich in maand 6 en 12 bevindt, wordt tevens gekeken wat er in de voorgaande maanden is gebeurd. De resultaten worden weergeven in een Sankey-figuur, zodat de overgangen tussen de situaties goed gevolgd kunnen worden. Er wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende populaties, gebaseerd op de duur van de bijstandsuitkering en de situatie in de maanden voor uitstroom.