Aantal campers naar brandstofsoort, 1 januari 2023

Deze tabel bevat cijfers over het aantal campers uitgesplitst naar brandstofsoort, op 1 januari 2023.
Het betreft het totaal aantal campers op 1 januari. Voertuigen die in het gehele voorafgaande jaar niet verzekerd zijn geweest, zijn uitgesloten. De cijfers zijn uitgesplitst naar brandstofsoort. De informatie is gebaseerd op de kentekenregistratie van RDW en betreft een uitbreiding van een bestaande StatLinetabel. De tabel is samengesteld op verzoek van Totalenergies.