Studerende wajongers, 2021-2023

kantoorgebouw UWV
© Hollandse Hoogte / Peter Hilz
Cijfers over het aantal Wajongers naar studiejaar (2021/’22 en 2022/’23), leeftijd, het starten of volgen van een opleiding, opleidingstype en startdatum Wajong.
Per 1 september 2020 gelden er nieuwe regels voor het volgen van een opleiding voor mensen met een Wajong-uitkering. Om inzicht te krijgen of de verandering van de Wajong-regels ertoe heeft geleid dat meer Wajongers een opleiding volgen, heeft het CBS vorig jaar in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een tabellenset samengesteld waarin voor de studiejaren 2017/'18 tot en met 2021/'22, per leeftijdsgroep en per startdatum van de Wajong (vóór 01-01-2015 en daarna) zichtbaar is hoeveel Wajongers een opleiding volgen. Het ministerie van SZW heeft nu gevraagd om een update van deze cijfers, waarin de cijfers over studiejaar 2021/'22 definitief worden gemaakt en nieuwe (voorlopige) cijfers worden toegevoegd over studiejaar 2022/'23.