Partnerinkomen personen met IOW-uitkering, 2019-2021

Inkomen van de partners van personen met een IOW-uitkering, voor de jaren 2019-2021*

Deze tabellen bevatten gegevens over het inkomen van de partners van personen met een IOW-uitkering, voor de jaren 2019 t/m 2021. De inkomens in de tabellen zijn uitgesplitst naar hoogte van het inkomen. De cijfers zijn beschikbaar voor de jaren 2019 tot en met 2021. De cijfers van 2021 zijn voorlopig.

Opdrachtgever: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid