Geloste droge en natte bulkgoederen via zee, 2021-2022

Overslag van bulkgoederen, nat en droog, via zee in 2021 en 2022
Overslag van droge en nattebulkgoederen, uitgesplitst naar type goederen. De cijfers worden getoond van 2021 en 2022. De cijfers van 2021 en 2022 wijken af van eerder gepubliceerde cijfers i.v.m. een herontwerp van de statistiek.