AZW; brancherendement, opleidingen, 2010/'11-2021/'22

Deze tabellen bevatten cijfers over het brancherendement van zorg en welzijn opleidingen in het mbo, hbo en wo over de periode 2010/’11-2021/’22.

Voor iedere zorg en welzijn opleiding in het mbo, hbo en wo wordt naar studiejaar en leerweg/opleidingsvorm het brancherendement getoond.

Het brancherendement is berekend door het aantal werknemers met een specifieke opleiding en leerweg/opleidingsvorm, werkzaam in een branche, te delen door het totaal aantal gediplomeerden binnen de betreffende combinatie van opleiding en leerweg/opleidingsvorm.

Deze tabellen zijn, mits anders aangegeven in de toelichting, een verbijzondering van de StatLinetabellen over sectorrendement zoals deze te vinden zijn op azwstatline.cbs.nl.

Deze tabel is ontwikkeld als aanvullende statistische dienst in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW). Voor meer trends en ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt in zorg en welzijn, zie azwstatline.cbs.nl.