Huren, huurprijsontwikkeling kleine woningen

Deze tabel bevat informatie over de ontwikkeling van de huren bij woningen 1 tot 40 m2 en woningen van 40m2 of groter.
Tabellenset met daarin informatie over de huurontwikkeling van kleine woningen en woningen van 40m2 of groter. De tabel bevat informatie over de ontwikkeling, marges, onder en bovengrenzen per jaar, naar grootteklasse en op totaalniveau.