Slachtoffers moord en doodslag 2022

Deze tabellen hebben betrekking op alle gevallen van moord en doodslag die in Nederland hebben plaatsgevonden. Het gaat hier bij de slachtoffers zowel om ingezetenen (mensen die op het moment van overlijden staan ingeschreven bij de Basisregistratie Personen), als om niet-ingezetenen (12,7 procent in 2022). Deze gegevens worden opgenomen in de Statistiek van de niet-natuurlijke dood, die vanaf 1996 wordt bijgehouden.
De belangrijkste bronnen voor de cijfers over moord en doodslag zijn:

- gegevens door een forensisch arts ingevulde doodsoorzaakformulieren;
- dossiers bij arrondissementsparketten van het Openbaar Ministerie.

Hierbij kan het onderscheid tussen doodslag (iemand is opzettelijk van het leven beroofd) en moord (er is tevens sprake van voorbedachten rade) niet worden gemaakt, omdat op het moment van raadpleging van de rechtbankdossiers vaak (nog) geen gerechtelijk vonnis is geveld. Hierdoor kan het onderscheid tussen verdachte en dader eveneens niet worden gemaakt.