Voertuigen bedrijventerreinen Ge/Ov, 2022

De tabellenset bevat gegevens over het aantal vrachtvoertuigen en bestelauto’s per bedrijventerrein in Gelderland en Overijssel in 2022 en daarnaast het gemiddeld aantal vrachtauto’s, trekkers en bestelauto’s per lokale bedrijfseenheid (LBE) met jaarkilometrage naar SBI en werkzame personen op deze bedrijventerreinen.

Er is een tabellenset samengesteld over het aantal voertuigen op bedrijventerreinen in Gelderland en Overijssel en het gemiddeld aantal bedrijfsvoertuigen per lokale bedrijfseenheid, vergelijkbaar met bedrijfsvestiging, voor deze terreinen. Hierbij zijn de voertuigen middels gebruik van verschillende bronnen toegewezen aan de eigenaar of gebruiker. Het gaat om voorlopige cijfers samengesteld in opdracht van provincies Gelderland en Overijssel.

Deze publicatie is op aanvraag beschikbaar via asd@cbs.nl met referentienummer PR002320A.