Door- en uitstroom mbo-studenten 2021/’22

Aan het ministerie van OCW zijn gegevens geleverd over mbo-studenten uit studiejaar 2021/’22.
Studenten kunnen het volgende studiejaar in onderwijs blijven (doorstromers) of het onderwijs verlaten (uitstromers). Binnen de groep doorstromers worden deelnemers onderscheiden die een hoger onderwijsniveau volgen dan in studiejaar 2021/'22 (opstromers). De door- en uitstroom wordt gegeven naar instelling, domein, subgroep, beroepsopleiding, beroep, crebocode, leerweg, niveau en diploma van de behaalde of gevolgde opleiding.