Personenauto’s, 1 januari 2023

Gewicht personenauto’s naar brandstof en eigendom, 2023.
De tabel is een uitbreiding van de huidige StatLinetabel van de personenauto’s: StatLine - Personenauto's actief; voertuigkenmerken, regio's, 1 januari. In deze tabel is de klasse leeggewicht van het voertuig verder uitgesplitst naar brandstofsoort en eigendom.