Asielkinderen met jeugdhulp met verblijf, 2019-2022

Gebruik van jeugdhulp met verblijf door jongeren tot 23 jaar die in de jaren 2019 t/m 2022 zijn uitgestroomd uit een asielzoekerscentrum van het COA.
In het kader van de Beleidsinformatie Jeugd verzamelt CBS twee maal per jaar gegevens over jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. In aanvulling op de reguliere StatLine tabellen en rapportages die CBS daarover publiceert, is op verzoek van het ministerie van VWS deze tabel samengesteld. In de tabel wordt in beeld gebracht hoeveel jongeren tot 23 jaar die uitstromen uit een asielzoekerscentrum gebruik maken van jeugdhulp met verblijf vóór en ná het moment van uitstroom. De tabel bevat alleen landelijke cijfers, omdat het aantal uitgestroomde asielzoekers met jeugdhulp met verblijf statistisch gezien te laag is om verder uit te splitsen naar individuele gemeenten.