Loon uitwonende studenten Rotterdam, 2021

Loon uitwonende nationale en internationale studenten van 21 jaar en ouder per onderwijssoort, die woonachtig zijn in Rotterdam.
Gemiddeld maandloon over de maanden juli tot en met december 2021 afgezet tegenover het beleidsmatig minimum van uitwonende nationale en internationale studenten van 21 jaar of ouder die op 1 oktober 2021 woonachtig zijn in Rotterdam en in schooljaar 2021-2022 in het middelbaar of hoger onderwijs stonden ingeschreven. Bekostigd door de gemeente Rotterdam.