Werkzame beroepsbevolking naar herkomst 2020, 2021 en 2022

Deze tabellenset bevat twee tabellen waarbij gegevens over de werkzame beroepsbevolking zijn uitgesplitst naar herkomst/migratieachtergrond, leeftijd, onderwijsniveau en onderwijsrichting voor de jaren 2020, 2021 en 2022.
Bekostigd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)