Vo-leerlingen leerjaar 2 t/m 4 naar GGD-regio, 2022/’23

Erratum:

De tabel die op 25 april 2023 is gepubliceerd is vervangen door een nieuwe tabel. De indeling van leerlingen in ‘algemene leerjaren’ is aangepast.
Tabel over vo-leerlingen van 12 t/m 16 jaar in leerjaren 2 t/m 4 naar geslacht, leeftijd, herkomst, onderwijssoort en GGD-regio in schooljaar 2022/'23.
Aan Rutgers zijn gegevens geleverd over vo-leerlingen van 12 t/m 16 jaar in leerjaren 2 t/m 4 in schooljaar 2022/'23. Deze gegevens zijn uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, herkomst, onderwijssoort en GGD-regio.