Kwaliteitsmeting van Basisregistratie 2022

vouw zit met haar laptop op een bankje te werken.
© Hollandse Hoogte / David Rozing
Nederland kent tien basisregistraties die samen het Stelsel van Basisregistraties vormen. Het Centrum voor Beleidsstatistiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS-CvB) heeft in opdracht van enkele basisregistraties en in samenwerking met de stichting ICT uitvoeringsorganisatie (ICTU) een monitor opgesteld waarmee de kwaliteit van dit stelsel gevolgd kan worden. Dit gebeurt door de onderlinge samenhang van de registers te bestuderen.
Het dashboard beschrijft de uitkomsten van de zesde meting van de kwaliteit van het stelsel van basisregistraties in samenhang. In deze meting wordt gekeken in hoeverre er daadwerkelijk verbeteringen zijn opgetreden en op welke (nieuwe) onderdelen de kwaliteit van de registraties nog verbeterd zou kunnen worden. Voor deze meting zijn de gegevens bekeken op peilmomenten tussen 30 september en 1 november 2022.