Voorlopige cijfers verkeersprestaties, 2021-2022

Deze tabel bevat voorlopige cijfers over de voertuigkilometers van Nederlandse voertuigen en de voertuigkilometers op Nederlands grondgebied in 2021 en 2022, uitgesplitst naar voertuigsoort.
Deze voorlopige cijfers zijn berekend op basis van tellerstanden van motorvoertuigen uit de kilometerregistraties uit OKR (Online Kilometer Registratie) en Erkenning KeuringsInstanties (EKI) van de RDW (Dienst Wegverkeer) geregistreerd in de periode tot en met 1 maart 2023.

In het vierde kwartaal van 2023 worden de cijfers herzien op basis van de tellerstanden uit de periode tot en met 1 juli 2023.