Waardeketenindicatoren, 2010-2020

Verwevenheid van Nederlandse bedrijfstakken met het buitenland.

Deze tabellenset bevat informatie over waardeketenindicatoren van bedrijfstakken in Nederland.

De tabellenset is bekostigd door het Centraal Planbureau.